تا خدا (نردبانی برای نزدیکی به خالق بی همتا)

 

+نوشته شده در چهار شنبه 7 مهر 1395برچسب:,ساعت11:42توسط بی همتا | |

+نوشته شده در پنج شنبه 11 ارديبهشت 1393برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت1:25توسط بی همتا | |

+نوشته شده در سه شنبه 9 ارديبهشت 1393برچسب:,ساعت1:31توسط بی همتا | |

+نوشته شده در سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:,ساعت8:26توسط بی همتا | |

+نوشته شده در یک شنبه 10 فروردين 1393برچسب:,ساعت16:49توسط بی همتا | |

+نوشته شده در یک شنبه 10 فروردين 1393برچسب:,ساعت15:54توسط بی همتا | |

+نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392برچسب:,ساعت15:36توسط بی همتا | |

+نوشته شده در شنبه 24 اسفند 1392برچسب:,ساعت17:14توسط بی همتا | |

+نوشته شده در چهار شنبه 21 اسفند 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت16:18توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در سه شنبه 13 اسفند 1392برچسب:,ساعت2:30توسط بی همتا | |

+نوشته شده در چهار شنبه 30 بهمن 1392برچسب:حسین پناهی,ساعت10:8توسط بی همتا | |

+نوشته شده در جمعه 8 شهريور 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت20:3توسط بی همتا | |

+نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,دعا,عکس زیبا درباره ی دعا,ساعت21:31توسط بی همتا | |

+نوشته شده در پنج شنبه 24 مرداد 1392برچسب:خدا,خدایا,عکس,عکس زیبا,عکس زیبا درباره ی خدا,ساعت1:12توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در دو شنبه 13 خرداد 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت11:29توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در جمعه 3 خرداد 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت11:16توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در شنبه 28 ارديبهشت 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت1:12توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در سه شنبه 24 ارديبهشت 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت11:48توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در شنبه 31 فروردين 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت18:50توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در یک شنبه 25 فروردين 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت1:53توسط بی همتا | |

 خـــــــــــــــــداوندا !

 

خسته ام !


از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاک

 


 

بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام

 

 

 

+نوشته شده در جمعه 23 فروردين 1392برچسب:خدا,خدایا,متن زیبا درمورد خدا,متن کوتاه,متن کوتاه در مورد خدا,متن زیبا,عکس,عکس زیبا,ساعت11:33توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در چهار شنبه 21 فروردين 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت22:39توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در چهار شنبه 21 فروردين 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت15:54توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در پنج شنبه 16 فروردين 1392برچسب:عکس,عکس زیبا,ساعت22:0توسط بی همتا | |

+نوشته شده در دو شنبه 9 بهمن 1391برچسب:عکس,زیبا,عکس زیبا,ساعت1:8توسط بی همتا | |

+نوشته شده در جمعه 1 دی 1391برچسب:عکس,عکس زیبا,,ساعت13:50توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در دو شنبه 13 آذر 1391برچسب:عکس,عکس حسین پناهی,عکس زیبا,ساعت14:1توسط بی همتا | |

+نوشته شده در پنج شنبه 2 آذر 1391برچسب:,ساعت19:31توسط بی همتا | |

+نوشته شده در دو شنبه 29 آبان 1391برچسب:,ساعت13:58توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در سه شنبه 11 مهر 1391برچسب:,ساعت17:15توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:,ساعت16:8توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در سه شنبه 5 ارديبهشت 1391برچسب:,ساعت17:28توسط بی همتا | |

+نوشته شده در سه شنبه 22 فروردين 1391برچسب:,ساعت19:18توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در جمعه 5 اسفند 1390برچسب:,ساعت17:17توسط بی همتا | |

+نوشته شده در شنبه 22 بهمن 1390برچسب:,ساعت1:40توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در پنج شنبه 20 بهمن 1390برچسب:,ساعت20:19توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در چهار شنبه 19 بهمن 1390برچسب:,ساعت23:13توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در چهار شنبه 19 بهمن 1390برچسب:,ساعت16:18توسط بی همتا | |

 

+نوشته شده در چهار شنبه 19 بهمن 1390برچسب:,ساعت11:24توسط بی همتا | |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد