تا خدا (نردبانی برای نزدیکی به خالق بی همتا)

 

+نوشته شده در جمعه 5 اسفند 1390برچسب:,ساعت17:17توسط بی همتا | |

خداوند آدم را در خانه ای مسکن داد که زندگی در آن گوارا بود.

جایگاه او را امن و امان بخشید واو را از شیطان ودشمنی او ترساند.

پس شیطان او را فریب داد،بدان علت که از زندگی آدم در بهشت وهمنشینی او با نیکان حسادت ورزید.

پس آدم یقین را به تردید، وعزم استوار را به گفته های ناپایدار شیطان فروخت وشادی خود را به  ترس تبدیل کرد،که فریب خوردن برای او پشیمانی آورد

آنگاه خدای سبحان در توبه را بر روی آدم گشود وکلمه ی رحمت،بر زبان او جاری ساخت وبه او وعده ی بازگشت به بهشت را داد.

آنگاه آدم را به زمین،خانه ی آزمایش ها ومشکلات،فرود آورد،تا ازدواج کند،وفرزندانی پدید آورد ،وخدای سبحان از فرزندان او پیامبرانی برگزید.

 

+نوشته شده در جمعه 5 اسفند 1390برچسب:,ساعت13:20توسط بی همتا | |