تا خدا (نردبانی برای نزدیکی به خالق بی همتا)

وقتیکه راه نمی روی!

 یا نمی دَوی!

 زمین هم نمی خوری!!!

 

و این " زمین نخوردن" ...

محصول سُکون است!

نه مَهارت! ...
 

+نوشته شده در شنبه 4 مهر 1394برچسب:,ساعت13:57توسط بی همتا | |