تا خدا (نردبانی برای نزدیکی به خالق بی همتا)

 ؛کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد...

 

 

ندا آمد بر در خانه ام بیا ،

 

آنقدر بر در بکوب تا در به رویت وا کنم...

 
وقتی بر در خانه اش رسیدم هر چه گشتم
 
 
 
در بسته ای ندیدم !
 
 
 
هر چه بود باز بود...
 
 
 
گفتم : خدایا بر کدامین در بکوبم؟
 
 
 
ندا آمد : این را گفتم که بیایی وگرنه
 
 
 
من هیچوقت درهای رحمتم را به روی تو نبسته بودم ... 
 
 
 
کوله بارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک ...
 
 
 
مهربان خدایم دوستت دارم...
 
 
 
 
 
 
 

+نوشته شده در دو شنبه 21 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت15:32توسط بی همتا | |

 دو چیز....

 

شما را تعریف میکند:

 
بردباری تان ،
 
 وقتی هیچ چیز ندارید....

 
 
و نحوه رفتارتان ،
 
 وقتی همه چیز دارید . . .

 

 
 
تنها دو روز در سال هست که....
 
نمیتوانی هیچ کاری بکنی؛

 
 
یکی دیروز و....
 
یکی فردا........ً..

 

 
 
دو شخـص به تـو می آمـوزد:

 
 
یکی آمـوزگـار، 
 
یکی روزگـار....

 
 
اولی به قیمت جـانش،
 
 دومی به قیمت جـانت....

 

 
 
آدما دو جور زندگی میکنن :

 
 
یا غرور شونو زیر پاشون میذارن
 
 و با انسانها زندگی میکنن....

 
 
یا انسانهارو زیر پاشون میذارن
 
 و با غرورشون زندگی میکنن...

 

 

 
 
 رابطه ها در دو حالت قشنگ ميشن:

 
 
اول پـيـدا كـردن شـبـاهت ها...
 
دوم احترام گذاشتن به تفاوتها....

 

 
 
همه يادشون ميمونه ...
 
باهاشون چيكار كردى...

 
 
ولـى يادشون نميمونه 
 
براشون چـكار كردى.....

 

 
 
 مهربان باشیم وعاشق ........
 
وخودمان باشیم.....!!!!!!!!!!
 
 
 
 

+نوشته شده در دو شنبه 21 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت15:28توسط بی همتا | |

صادق هدایت


یک دوستی داشتم،

 

پلوی غذایش را خالی می خورد، 

 

گوشت و مرغش را می گذاشت آخر کار، می گفت:

 

می خواهم خوشمزگی اش بماند زیر زبانم.

 

همیشه هم پلو را که می خورد سیر می شد،

 

گوشت و مرغ غذا می ماند گوشه ی بشقابش، 

 

نه از خوردن آن پلو لذت می برد، 

 

نه دیگر ولعی داشت برای خوردن گوشت و مرغش،

 

برای جاهای خوشمزه ی غذا...


 

 

زندگی هم همینجوری ست. 

 

گاهی شرایط ِ ناجور زندگی را تحمل می کنیم، 

 

و لحظه های خوبش را می گذاریم برای بعد، 

 

برای روزی که مشکلات تمام شود.

 

هیچ کداممان زندگی در لحظه را بلد نیستیم.

 

همه ی خوشی ها را حواله می کنیم برای فرداها، 

 

برای روزی که قرار است دیگر مشکلی نباشد، 

 

غافل از اینکه زندگی دست و پنجه نرم کردن

 

با همین مشکلات است.

 

یک روزی به خودمان می آییم می بینیم

 

یک عمر در حال خوردن پلو خالی ِ زندگی مان بوده ایم

 

و گوشت و مرغ لحظه ها،

 

دست نخورده مانده گوشه ی بشقاب، 

 

دیگر نه حالی هست، 

 

نه میل و حوصله ایی.

 

 

به راهی که اکثر مردم می روند بیشتر شک کن، 

 

زیرا اغلب مردم فقط تقلید می کنند

 

 

 

 

 

 

 

+نوشته شده در دو شنبه 21 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت15:24توسط بی همتا | |

همه ی افراد با استعداد هستند،
 
اما اگر شما یک ماهی را بر اساس تواناییش ,
 
در بالا رفتن از درخت بسنجید،
 
آن ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذارند
 
که یک بی دست و پای احمق است.
 
- آلبرت اینشتین
 
 

+نوشته شده در دو شنبه 21 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت15:16توسط بی همتا | |

 

 

کوتاه ولی بامعنا :

 

ای انسان؛
 
 
          یادت باشد ...
 
اگر وارد دوزخ شدی ، از
 
      " تلخـی عذاب"
 
       به خدا شکایت نکن

 
 
            این همان 
 
     "شـیرینی گناهی"
 
 است که در دنیا از آن لذت میبردی ...
 
 
 
 
 
 


+نوشته شده در دو شنبه 21 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت15:13توسط بی همتا | |