تا خدا (نردبانی برای نزدیکی به خالق بی همتا)

هیسسسس!!!!

گوشششش کــــــــــــن.

صدای نفس های پاییز  را میشنوی؟؟؟؟

و این زیباترین فصل خداست که می اید...!

غم و اندوه را به برگ های درختان پاییز اویزان کن.....

چند روز دیگر میریزند....(قلب)

دانلود تقویم های زیبای آذرماه ۱۳۹۱ (پاییز ، محرم ، …)

 

 

+نوشته شده در شنبه 29 شهريور 1393برچسب:,ساعت21:34توسط بی همتا | |

 روزی در روستایی اسب پیرمردی فرار کرد.

همه گفتند بد شانسی!

پیرمد گفت : ازکجا معلوم ؟؟؟...

چند روز بعد اسب پیرمرد با یک گله اسب برگشت

و همه گفتند خوش شانسی.!!

پیرمد گفت : ازکجا معلوم ؟؟؟...

چند روز بعد  پسر پیرند در حال که داشت اسبی را رام میکرد

به زمین خورد و پایش شکست.

همه گفتند بد شانسی .

پیرمد گفت : ازکجا معلوم ؟؟؟...

چند روز بعد ژاندارم امد و همه  جوانان ده را برای جنگ برد

 ؛به جز پسر پیرمرد که پایش شکسته بود.

همه گفتند خوش شانسی.

پیرمد گفت : ازکجا معلوم ؟؟؟...

حال زندگی ما پر از این از کجا معلوم هاست .

پس باید در هنمه حال شاگرو امید وار بود.

چون از کجا معلوم مشکلات و سختی ها دریچه ای نباشند

 برای دیدن و حس کردن خوشبختی.

چون از کجا معلوم مشکلات واقعا مشکل باشه ؟؟؟!!

از کجا معلوم دوست نزدیک ما که لبخند لبش هست

و باعث دلگرمی  زندگیه دلش پر از غم نباشه؟

پس بیاییم مهربانانه حراج محبــــــــــــــت کنیم

 

+نوشته شده در شنبه 29 شهريور 1393برچسب:,ساعت21:7توسط بی همتا | |