تا خدا (نردبانی برای نزدیکی به خالق بی همتا)

"ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ.
 
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ "ﻗﻠﺐ" ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ
 
ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ
 
ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ...
 
ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 
!ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ !ﻏﺬﺍ ﺍﺯﮔﻠﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ،
 
ﺷﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ ...
 
ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ
 
ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯼ ﺩﻭﺭ!
 
ﺣﺎﻻ ...
 
 ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ باﺷﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
 
ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﯽ،ﺭﺍﺣﺖ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ
 
ﻭ ﺷﺒﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ ...
 
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺵ ﻫﺴﺖ ، ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻪﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ...
 
از كتاب طلايى كوچك 
نویسنده دیل کارنگی

+نوشته شده در چهار شنبه 21 بهمن 1394برچسب:,ساعت16:58توسط بی همتا | |

 

گویند از مردی که صاحب گسترده‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای
 
در جهان است پرسیدند:
 
«راز موفقیت شما چه بوده؟»
 
او در پاسخ گفت :
 
"زادگاه من انگلستان است.
 
در خانواده‌ی فقیری به دنیا آمدم
 
و چون خود را به معنای واقعی فقیر می‌دیدم،
 
هیچ راهی به جز گدایی کردن نمی‌شناختم. 
 
روزی به طرف یک مرد متشخص رفتم
 
و مثل همیشه قیافه‌ای مظلوم و رقت‌بار به خود گرفتم
 
و از او درخواست پول کردم.
 
وی نگاهی به سراپای من انداخت و گفت:
 
به جای گدایی کردن بیا با هم معامله‌ای کنیم.
 
پرسیدم : چه معامله‌ای ...!؟
 
گفت: ساده است.
 
یک بند انگشت تو را به ده پوند می‌خرم.
 
 گفتم: عجب حرفی می‌زنید آقا،
 
یک بند انگشتم را به ده پوند بفروشم ...!؟
 
 - بیست پوند چطور است؟ 
 
 - شوخی می کنید؟! 
 
 - بر عکس، کاملا جدی می گویم.
 
 - جناب من گدا هستم، اما احمق نیستم.
 
 او هم‌چنان قیمت را بالا می‌برد تا به هزار پوند رسید. 
 
گفتم: اگر ده هزار پوند هم بدهید،
 
من به این معامله‌ی احمقانه راضی نخواهم شد.
 
 گفت: اگر یک بند انگشت تو بیش از ده هزار پوند می‌ارزد،
 
پس قیمت قلب تو چقدر است؟
 
در مورد قیمت چشم، گوش، مغز و پای خود چه می‌گویی؟
 
لابد همه‌ی وجودت را به چند میلیارد پوند هم نخواهی فروخت!؟
 
گفتم: بله، درست فهیمیده‌اید. 
 
گفت: عجیب است که تو یک ثروتمند حسابی هستی،
 
اما داری گدایی می‌کنی ...!
 
از خودت خجالت نمی‌کشی .!؟

گفته‌ی او همچون پتکی بود که بر ذهن خواب‌آلود من فرود آمد.
 
ناگهان بیدار شدم و گویی از نو به دنیا آمده‌ام
 
اما این بار مرد ثروتنمدی بودم
 
که ثروت خود را از معجزه‌ی تولد به دست آورده بود. 
 
از همان لحظه، گدایی کردن را کنار گذاشتم
 
و تصمیم گرفتم زندگی تازه‌ای را آغاز کنم ..."
 
 
 

   قصه ها  برای بیدار کردن ما نوشته شدند،
 
اما تمام عمر،  ما برای خوابیدن از آنها استفاده کردیم ...
 

+نوشته شده در چهار شنبه 21 بهمن 1394برچسب:داستان,داستان کوتاه,داستانک,ساعت16:39توسط بی همتا | |

وقتیکه راه نمی روی!

 یا نمی دَوی!

 زمین هم نمی خوری!!!

 

و این " زمین نخوردن" ...

محصول سُکون است!

نه مَهارت! ...
 

+نوشته شده در شنبه 4 مهر 1394برچسب:,ساعت13:57توسط بی همتا | |

دست همیشه برای زدن نیست


کار دست همیشه مشت شدن نیست


دست که فقط برای این کار ها نیست


گاهی دست میبخشد


نوازش میکند ، احساس را منتقل میکند


گاهی چشمها به سوی دست توست


دستت را دست کم نگیر

+نوشته شده در یک شنبه 18 مرداد 1394برچسب:,ساعت1:3توسط بی همتا | |

فروغ فرخزاد :
                
                اگر مستضعفی دیدی،
 
                         ولی از نان امروزت

 به او چیزی نبخشیدی.
 
      به انسان بودنت شک کن

                اگر چادر به سر داری،
 
                           ولی از زیر آن چادر

 به یک دیوانه خندیدی
 
     به انسان بودنت شک کن

               اگر قاری قرآنی،
 
                        ولی در درکِ آیاتش 

دچارِ شک و تردیدی.
 
   به انسان بودنت شک کن

                 اگر گفتی خدا ترسی،
 
                          ولی از ترس اموالت

 تمام شب نخوابیدی.
 
   به انسان بودنت شک کن

                    اگر هر ساله در حجّی،
 
                              ولی از حال همنوعت

 سوالی هم نپرسیدی.
 
     به انسان بودنت شک کن

                         اگر مرگِ کسی دیدی،
 
                                ولی قدرِ سَری سوزن 

ز جای خود نجنبیدی 
 
به انسان بودنت شک کن...

+نوشته شده در یک شنبه 17 مرداد 1394برچسب:,ساعت23:58توسط بی همتا | |

گدايي ٣٠ سال كنار جاده اي نشسته بود .
 
يك روز غريبه ای از كنار او مي گذشت .
 
گدا به طورا توماتيك كاسه خود را به سوی
 
غريبه گرفت و گفت :
 
بده در راه خدا
 
 غريبه گفت : چيزي ندارم تا به تو بدهم؟
 
آنگاه از گدا پرسيد : آن چيست كه رويش نشسته ای ؟؟
 
گدا پاسخ داد: هـيچي يك صندوق قديمي ست .
 
تا زماني كه يادم مي آيد ، روي همين صندوق نشسته ام .
 
غريبه پرسيد : آيا تاكنون داخل صندوق راديده ای؟
 
 گدا جواب داد: نه !!
 
براي چه داخلش راببينم ؟؟
 
دراين صندوق هيچ چيزی وجود ندارد .
 
غريبه اصرار كرد چه عيبي دارد؟
 
 نگاهي به داخل صندوق بينداز .
 
گدا كنجكاو شد و سعي كرد در صندوق را باز كند.
 
ناگهان در صندوق باز شد و گدا باحيرت و ناباوری
 
و شادمانی مشاهده كرد كه صندوقش پر از جواهر است .
 
من همان غريبه ام كه چیزي ندارم
 
به تو بدهم اما مي گويم نگاهي به درون بينداز .
 
نه درون صندوقي،
 
بلكه درون چيزي كه به تو نزديكتراست {درون خويش}
 
صدايت را مي شنوم كه مي گويي : اما من گدا نيستم !!
 
گدايند همه ي كساني كه ثروت حقيقي خويش را پيدا نكرده اند .
 
همان ثروتي كه شادماني از هستي ست.
 
همان چشمه های آرامش ژرف كه دردرون می جوشد 
 
...
درونت را بنگر،


+نوشته شده در چهار شنبه 3 تير 1394برچسب:,ساعت2:52توسط بی همتا | |

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ…
 
ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ؛
 
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ …
 
ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﺑﺒﺮﯼ؛
 
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﺭﻧﺞ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ …
 
ﮐﻠﯿﺪ ﻟﺬﺕ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ.
 
قصد داشتم دست اتفاق را بگيرم تا نيفتد!
 
اما امروز فهميدم که اتفاق خواهد افتاد،
 
اين ما هستيم که نبايد با او بيفتيم ...!
 


+نوشته شده در چهار شنبه 3 تير 1394برچسب:,ساعت2:37توسط بی همتا | |

ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ
 
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺯﺩﯾﺪﻥ ﻧﺎﻥ ..!
 
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ
 
ﺭﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮﺩ: ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ
 
ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺑﻤﯿﺮﻡ ..!
 
ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺯﺩ ﻫﺴﺘﯽ
 
ﻭ ﻣﻦ ﺩﻩ ﺩﻻﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ
 
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻧﺮﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ ,
 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ..!
 
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﺪ
 
ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺩﻩ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭ
 
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ ..!
 
ﺳﭙﺲ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
 
ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻫﺴﺘﯿﺪ
 
ﻭ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺩﻩ ﺩﻻﺭ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ
 
ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
 
ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﯾﮏ ﻧﺎﻥ ﺩﺯﺩﯼ ﮐﻨﺪ ..!
 
ﺩﺭ ﺍﻭﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ 480 ﺩﻻﺭ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،
 
ﻗﺎﺿﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺨﺸﯿﺪ ..!
 
همیشه به یاد گرسنگان باشید


+نوشته شده در چهار شنبه 3 تير 1394برچسب:,ساعت2:32توسط بی همتا | |

ﺯﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺍﻭﺩ ‏( ﻉ ‏) ﺭﺳﯿﺪ
 
ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺁﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﺳﺖ؟ !
 
ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﻋﺎﺩﻝ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
 
ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯽ؟ !
 
ﺯﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﻮﻩ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ۳ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺭﻡ ،
 
ﺑﻌﺪﺍﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺷﺎﻝ ﺑﺰﺭﮔﯽﺑﺎﻓﺘﻪ
 
ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﯿﺒﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺶ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺍﯼ
 
ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻡ ﻓﺮﺍﻫﻢﮐﻨﻢ
 
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺭﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ
 
ﻭ ﺍﻻﻥ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﻭ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ ...
 
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﺯﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
 
ﺩﺭﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﺍ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﺩﻧﺪ
 
ﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﮐﯿﺴﻪ ﺻﺪ ﺩﯾﻨﺎﺭﯼ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 
ﺣﻀﺮﺕ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ
 
ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .
 
ﺣﻀﺮﺕ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
 
ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺍﻣﺎﻥ
 
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ
 
ﻭ ﺧﻄﺮ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ
 
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﺎ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﯾﺪﯾﻢ
 
ﮐﻪ ﺷﺎﻝ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﻧﺬﺭ
 
ﮐﺮﺩﯾﻢ
 
ﺍﮔﺮ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﻫﺮﯾﮏ ﺻﺪ ﺩﯾﻨﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺪﻫﯿﻢ .
 
ﺣﻀﺮﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎ
 
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻭﺗﻮ ﺍﻭﺭﺍ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ !
 
ﺍﯾﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﯾﻨﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻭ ﻣﻌﺎﺵ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
 
ﺑﺮ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﻫﺴﺖ ...
 
ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻦ" ﺑﻬﺸﺘﯽ"ﺩﺍﺭﺩ،
 
ﻧﺰﺩﯾﮏ،
 
ﺯﯾﺒﺎ،
 
 
ﺑﺰﺭﮒ؛
 
ﻭ "ﺩﻭﺯﺧﯽ "ﺩﺍﺭﺩ،
 
ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﻌﯿﺪ،
 
ﻭﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﻟﯿﻠﻰ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ؛
 
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺩﻋﺎ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ...
 
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .

 

+نوشته شده در چهار شنبه 3 تير 1394برچسب:,ساعت2:26توسط بی همتا | |

 

باید دنیا راکمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای تحویل دهی...

خواه با فرزندی خوب

خواه با باغچه ای سبز...

خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی....

خواه با حل مشکلی هرچند کوچک....

و اینکه بدانی،حتی فقط یک نفر با بودن تو،ساده ترنفس کشیده است.

این یعنی تو موفق شده ای...

گابریل گارسیا مارکز...

+نوشته شده در چهار شنبه 3 تير 1394برچسب:,ساعت2:19توسط بی همتا | |

 ؛کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد...

 

 

ندا آمد بر در خانه ام بیا ،

 

آنقدر بر در بکوب تا در به رویت وا کنم...

 
وقتی بر در خانه اش رسیدم هر چه گشتم
 
 
 
در بسته ای ندیدم !
 
 
 
هر چه بود باز بود...
 
 
 
گفتم : خدایا بر کدامین در بکوبم؟
 
 
 
ندا آمد : این را گفتم که بیایی وگرنه
 
 
 
من هیچوقت درهای رحمتم را به روی تو نبسته بودم ... 
 
 
 
کوله بارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک ...
 
 
 
مهربان خدایم دوستت دارم...
 
 
 
 
 
 
 

+نوشته شده در دو شنبه 21 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت15:32توسط بی همتا | |

 دو چیز....

 

شما را تعریف میکند:

 
بردباری تان ،
 
 وقتی هیچ چیز ندارید....

 
 
و نحوه رفتارتان ،
 
 وقتی همه چیز دارید . . .

 

 
 
تنها دو روز در سال هست که....
 
نمیتوانی هیچ کاری بکنی؛

 
 
یکی دیروز و....
 
یکی فردا........ً..

 

 
 
دو شخـص به تـو می آمـوزد:

 
 
یکی آمـوزگـار، 
 
یکی روزگـار....

 
 
اولی به قیمت جـانش،
 
 دومی به قیمت جـانت....

 

 
 
آدما دو جور زندگی میکنن :

 
 
یا غرور شونو زیر پاشون میذارن
 
 و با انسانها زندگی میکنن....

 
 
یا انسانهارو زیر پاشون میذارن
 
 و با غرورشون زندگی میکنن...

 

 

 
 
 رابطه ها در دو حالت قشنگ ميشن:

 
 
اول پـيـدا كـردن شـبـاهت ها...
 
دوم احترام گذاشتن به تفاوتها....

 

 
 
همه يادشون ميمونه ...
 
باهاشون چيكار كردى...

 
 
ولـى يادشون نميمونه 
 
براشون چـكار كردى.....

 

 
 
 مهربان باشیم وعاشق ........
 
وخودمان باشیم.....!!!!!!!!!!
 
 
 
 

+نوشته شده در دو شنبه 21 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت15:28توسط بی همتا | |

صادق هدایت


یک دوستی داشتم،

 

پلوی غذایش را خالی می خورد، 

 

گوشت و مرغش را می گذاشت آخر کار، می گفت:

 

می خواهم خوشمزگی اش بماند زیر زبانم.

 

همیشه هم پلو را که می خورد سیر می شد،

 

گوشت و مرغ غذا می ماند گوشه ی بشقابش، 

 

نه از خوردن آن پلو لذت می برد، 

 

نه دیگر ولعی داشت برای خوردن گوشت و مرغش،

 

برای جاهای خوشمزه ی غذا...


 

 

زندگی هم همینجوری ست. 

 

گاهی شرایط ِ ناجور زندگی را تحمل می کنیم، 

 

و لحظه های خوبش را می گذاریم برای بعد، 

 

برای روزی که مشکلات تمام شود.

 

هیچ کداممان زندگی در لحظه را بلد نیستیم.

 

همه ی خوشی ها را حواله می کنیم برای فرداها، 

 

برای روزی که قرار است دیگر مشکلی نباشد، 

 

غافل از اینکه زندگی دست و پنجه نرم کردن

 

با همین مشکلات است.

 

یک روزی به خودمان می آییم می بینیم

 

یک عمر در حال خوردن پلو خالی ِ زندگی مان بوده ایم

 

و گوشت و مرغ لحظه ها،

 

دست نخورده مانده گوشه ی بشقاب، 

 

دیگر نه حالی هست، 

 

نه میل و حوصله ایی.

 

 

به راهی که اکثر مردم می روند بیشتر شک کن، 

 

زیرا اغلب مردم فقط تقلید می کنند

 

 

 

 

 

 

 

+نوشته شده در دو شنبه 21 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت15:24توسط بی همتا | |

همه ی افراد با استعداد هستند،
 
اما اگر شما یک ماهی را بر اساس تواناییش ,
 
در بالا رفتن از درخت بسنجید،
 
آن ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذارند
 
که یک بی دست و پای احمق است.
 
- آلبرت اینشتین
 
 

+نوشته شده در دو شنبه 21 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت15:16توسط بی همتا | |

 

 

کوتاه ولی بامعنا :

 

ای انسان؛
 
 
          یادت باشد ...
 
اگر وارد دوزخ شدی ، از
 
      " تلخـی عذاب"
 
       به خدا شکایت نکن

 
 
            این همان 
 
     "شـیرینی گناهی"
 
 است که در دنیا از آن لذت میبردی ...
 
 
 
 
 
 


+نوشته شده در دو شنبه 21 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت15:13توسط بی همتا | |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 36 صفحه بعد